Papaz Büyüsü

Papaz Büyüsü

Büyülere verilen isimler bazen kültürel, bazen doğrudan amaca yöneliktir. Fakat bu isimlerin hiçbiri, büyünün kendisini ifade etmez. Bağlama büyüsü gibi büyülerde olduğu gibi, papaz büyüsü de aslında sadece bir büyü yapma yöntemi ya da çeşididir. Bu yöntem farklı birkaç şekilde uygulanabilir. Karanlık amaçlar içerebilir ya da içermeyebilir. Öylesine güçlü bir uygulamadır ki, hayatın her alanında bir lütuf ya da bir silah olarak kullanılması mümkündür. Yine de ortaya çıkmasındaki birincil ve belirgin ilk amaç, bir silah olarak kullanılmasıdır.

Papaz Büyüsü Ne İşe YararDüşmanlarını yok etmek, onları bertaraf etmek, yormak, sıkıntıya düşürmek, bitap düşürmek, delirtmek, hasta gibi hissettirmek, korku yaşamalarını sağlamak gibi sayısız amaca hitap edebilir. Ya da bunların tam aksine, kişinin arzularını yerine getirebilmesi için insanların duygu ve düşüncelerini etkileyebilir. Papaz büyüsü hemen her yerde adı geçen ve yapıldığı iddia edilen bir büyü olsa dahi, gerçekte bunu uygulamak tahmin bile edilemeyecek kadar zordur. Bu karmaşık bilgiye sahip olan pek az medyumun yanı sıra, ayrıca bu karmaşık bilginin ihtiyaç duyduğu materyalleri edinmek de çok zordur. Bu yüzden papaz büyüsü insanın başına sık gelen ya da sık yapılan bir uygulama değildir. Pek çok sözde uzman, bu uygulamayı yapacağını söyleyerek çok daha basitlerini uygulamaktadır. Bilinmelidir ki papaz uygulamalarının enerjisi ve etki şiddeti durdurulamaz derecede yoğundur.

Papaz Büyüsü Nedir

Sıkça bilinen yanlış bir bilgiye göre, bu işlemler papazlar tarafından yapılmaktadır. Aslında durumun papazlar ile ilgisi yoktur. İlk kez orta çağ kilisesi zamanında Süryani papazlar tarafından uygulandığı için, ismi böyle kalmıştır. Nitekim büyüyü yapmak için papaz olmaya ya da Hristiyan olmaya gerek yoktur. Hatta Avrupa Hristiyanları kültürel olarak Süryanilerden çok uzak oldukları için, bu uygulama hakkında hiçbir fikirleri yoktur. Yani büyünün günümüz kilisesinde herhangi bir yeri olmadığı açıkça ifade edilebilir.

Papaz Büyüsü Ne Amaçla YapılırAçıkçası papaz büyüsü, etkileri ve masraflı olması nedeniyle çoğu zaman gerek görülmeyen ve geri durulan bir büyüdür. Ancak yine de büyük sorunların büyük çözümleri olduğu gerekçesi ile pek çok kişi tarafından sıklıkla tercih edilir. Hocamız gibi uzman medyumlar tarafından kusursuzca uygulanabilir ya da bozulabilir. Ortaya çıkan enerji, birkaç farklı şekilde ruha zuhur edebilir. Bu amaçlardan bazıları aşağıda sıralandığı gibidir.

 • Kişilerin kendi karar mekanizmalarına zarar verme amacı ile yapılabilir. Genelde bu durum, iş ve aşk ilişkilerinde birinin kendi çıkarına işleyecek şekildedir.
 • Kişilerin sürekli olarak hasta hissetmesi için kullanılabilir. Ancak kişinin fiziksel sağlığında hiçbir problem yoktur ve teşhis koyulamaz.
 • Kişiler, normalde olabileceklerinden çok daha sinirli hale gelebilirler. Bu da insanların yalnızlaşması ve pek çok işinin kötü gitmesini sağlar. Etkilenen kişi, çoğu zaman yaptıklarına ya da verdiği tepkilere kendisi bile anlam veremez.
 • Kişilerde ciddi kaygı bozuklukları ortaya çıkabilir. Çalan kapı zilinden bile korkabilirler. Ayrıca bir musallat durumu varsa, kişide gerçek ile rüyayı ayırt edebilme üzerine büyük sorunlar ortaya çıkabilir.
 • İki kişinin arasını bozmak için, onları ayırmak ya da birbirlerine düşürmek için de yapılabilir.

Papaz Büyüsü Nasıl Yapılır

Herhangi bir büyünün tam olarak nasıl yapılacağını anlatmak, gizli ilimleri uygulama üzerine çaba gösteren amatör kişilere zarar verebilir. Bu nedenle sadece temelinde bu uygulamanın evrelerinden söz edebiliriz. Papaz büyüsünde genellikle kurban vardır. Bu kurbanlar domuz ya da deve gibi hayvanlar olabilir. Hayvanların organları ya da yenemeyecek olan parçaları ile kirli bazı işlemler yapılır. Yapılan işlemler, okumalar ya da ritüeller ile birleşir. Sakatatlar iyice sarılarak 2 metre kazılmış olan sert toprağa gömülür. Ayrıca gömülme sırasında da okuma ve işlemler devam eder.

Papaz Büyüsünün Yapılışı NasıldırHer organ, her farklı niyet için farklı farklı gömülür. Sakatatlar toprak altında çürümeye başladığında, büyünün etkileri de görülmeye başlanacaktır. İşlemi dış etkenlerden korumak için ise, bazı koruma ritüelleri yapılır. Enerjiye yön verme sanatında enerji üzerinde kontrol etkisi bulunan bazı maden veya baharatlar kullanılabilir. Bunlardan en çok bilineni safran ve temin etmesi ya da işlemesi çok zor olan rodyum metali gibi materyallerdir.

Bu nedenle bahsi geçen bu kadim büyü, sadece yeterli ilmi bilgi ile yapılabilecek kadar basit değildir. Ayrıca yüksek ölçüde fiziksel enerji ve uygun ortam gerektirir. Büyüde tenha yerlerin tercih ediliyor olmasındaki en büyük sebeplerden biri de, büyünün hem korunaklı olması hem de dikkat çekmemesi içindir.

Papaz Büyüsü Nasıl Bozulur

Büyü bozma ve papaz büyüsü bozma birbirinden tamamen farklı iki kavramdır. Papaz işlemleri dışındaki uygulamalar çok daha basit görüldüğü için, üst üste yapılan etkili birkaç seanstan sonra etkilerini tamamen yitirebilirler. Ancak papaz büyüsü için bundan çok daha fazlası gerekir. Büyüyü tıpkı yapıldığı gibi bozmak gerekebilir. Yine de bozma aşamasında yanlış bilinenlerden bir diğeri de çürümeye bırakılan gömülmüş tılsımların bulunup yerinden çıkarılması gerektiğidir. İşlem tamamlandıktan sonra tılsımlı nesnelerin ya da büyü malzemelerinin yerinden çıkarılması hiçbir anlam ifade etmez. Çoğunla insanların bu gömüleri aramasının en büyük nedeni, büyüyle birlikte değerli materyallerin de gömülüyor olmasıdır. Yani büyüyü bozma üzerinde gömüyü çıkarıp yok etmek bir anlam ifade etmez. Hatta büyünün etkilerini daha da şiddetli hale getirebilir.

Bunun yerine rahmani yöntemler ile adaklar adanır, dualar okunur ve edilen her niyet için zıttı bir niyet edilerek benzer işlemler tekrar edilir. Yani aslında bu büyüyü bozmak için uygulanan şey bir nevi başka bir büyüdür. Büyü bozma ayininin yöneten medyum, başkalarından yardım almak durumunda kalabilir. Çünkü bu çok büyük bir manevi yüktür. Uzman medyumun üzerindeki ağırlık ve onu rahatsız eden musallat varlıklarının sayısı onu büyük ölçüde yorabilir. Kendi koruyucu beşinci boyut varlıkları bile yetersiz kalabilir. Çünkü inançsız cinler, kötü oldukları kadar kalabalık da olabilirler. Yine de insan üstünlüğü, bu aşamada işlemin başarılı olmasını sağlamaktadır.

Papaz Büyüsü Belirtileri Nelerdir

Büyünün gözle görülmeyen herhangi bir etkisi yoktur. Ancak büyü şeklinde ifade edilemeyecek kadar şüphe çekmeyen belirtiler zuhur edebilir. Sinir harbi ve kaygı bozukluğu gibi durumlar pek çok kişide zaten karşılaşılabilen durumlar arasındadır. Bu yüzden üzerinde olumsuz etkiler bulunan kişiler öncelikle mutlaka ama mutlaka modern tıp doktorlarına danışmalılardır. Eğer problem fiziksel değilse, muhakkak psikologlar aracılığı ile yardım bulmak için ikinci adım atılmalıdır. Eğer hala sorun giderilemiyor ve teşhis edilemiyor ise o zaman medyumlardan yardım istenmesi konusunda adımlar atılabilir.

Tehlikeli Büyüler Nasıl AnlaşılırYine de papaz büyüsü belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak, çoğu zaman kişiler üzerindeki etkiler geri dönülemez hale gelene dek sorunun çözülmesinde çok etkilidir. Her ne kadar insan hayatı boyunca başımıza gelebilecek pek çok kötü durum mevcut olduğunu biliyor isek, bunlardan birinin büyü olduğu gerçeğini de kabullenmemiz gerekir. Her büyünün kendine özgü belirtileri bulunduğu gibi, bunlar arasında en can sıkıcı olanları papaz işlemlerinde yer alır. Bu belirtiler ise aşağıdaki şekilde örneklendirilebilir;

Büyünün Kişinin Hayatındaki Olumsuz Belirti Ve Etkileri

 1. Fiziksel Belirtiler: Kişi, kendisinde hiçbir hastalık bulunmamasına rağmen devamlı halsizlikten ya da hayata karşı isteksizlikten yakınıyor olabilir. Ayrıca musallat gibi durumlarda da bu belirti göz önündedir. Kişi hasta olmasa bile hasta olduğunu iddia ediyor olabilir ya da kendini hasta olmadığına ikna edemiyor olabilir. Bu yüzden iş ve sosyal hayatında bazı aksaklıklar ortaya çıkabilir. Elbette bu papaz büyüsü belirtileri sadece büyünün kötü amaçla yapıldığı durumlarda ortaya çıkar. Yani eğer kişiye zarar vermek istenmiyor ise, o halde bu belirtilerden yakınmak mümkün değildir. Evlilik ve romantik birliktelik gibi amaçlar söz konusu olduğunda kişide fiziksel bir belirti ortaya çıkmaz.
 2. Psikolojik Belirtiler: Kişilerde psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkmaz. Ya da çıkan rahatsızlıklar psikolojik olarak isimlendirilemez. Genellikle kişide kaygı bozukluğu ya da aşırı korkma durumları ortaya çıkar. Bunun sebebi ise, kişilerin kabuslar görmesi ya da insan olmayan suretler görmesidir. Elbette bu da kişiyi büyük oranda yormakta ve yıpratmaktadır. Gerçek ve gerçek dışı algısında problem yaşanabilir ve zaman konusunda da sorunlar yaşanabilir. Ayrıca kişiler aynalara çok bağımlı ya da aynalardan çok çekinir durumda da olabilirler. Bu durumu gözlemlemek mümkün değildir. Genelde yalnız olduklarında aynalara uzun süre bakıp, kendi gözlerinin içinde kaybolabilirler.
 3. Sosyal Belirtiler: Sinirli ve geçimsiz bir sosyal tavır söz konusu olabilir. Kişi sevdiklerinden kasten uzaklaşabilir ya da sevdikleri büyü yapılan kişideki değişikliklerden korktuğu için kasten onlardan uzaklaşmayı tercih edebilir. Her iki durumda da kişide yalnızlık aşaması başlayabilir ve bu durum son derece tehlikelidir. Büyü yapıldığı düşünülen kişilere doğru şekilde destek olmak için, onların bazı davranışlarını tolere etmek gerekir.
 4. Ruhsal ve İçsel Belirtiler: Etkilenmiş kişiler, etraflarındaki herkesin onlara düşman olduğunu düşünebilirler. Ruhsal bütünlüğümüz genelde duygusal düşünce tarzımızdaki doğallığı etkiler. Etkilenmiş kişilerde ruhsal bütünlük risk altında olduğu için, bu kişilerin mantıksal ve duygusal bakış açıları birbirleri ile sürekli çelişecek kadar anlamsız hale gelebilir. Kişi yalnız kalmak istemediği halde kendisini yalnızlaştırmak isteyebilir. Korkmak istemediği halde, her şeyi korku için bir sebep olarak görebilir. Sevilmek istediği halde, sevilmemek üzerine yapılabilecek her şeyi yapabilir. Yani etkilenmiş kişilerde ruhsal dengesizlik gözle görülebilir derecededir.

NOT: Belirtildiği üzere bu belirtiler, düşmanca niyetler taşıyan kişilerce yapılmış işlemler için geçerlidir. Birleştirme gibi niyetler ile yapılan papaz büyülerinin bu korkunç etkileri taşıması mümkün değildir.

İşlem Yapılmış Kişiyi Anlama Yöntemleri

Herhangi bir durumda büyü gibi kelimesini neden kullanılırız? Genellikle beklenmedik ya da olduğuna inanması son derece güç olan durumlar için kullanılan bu kelime, aslında sıra dışı bir olayı anlamada da anahtar kelime olabilir. Bakış açısı her daim bu şekilde olmalıdır. Yine de sıra dışılık çizgisini en aşağıda tutmamak ve her durum karşısında da büyüden şüphe etmemek gerekir. Bu davranış şekli, insanı ciddi kuruntu haline sokabilir.

Büyüyü Anlamak İçin Yapılması GerekenlerPaylaşılan etki ve belirtiler dışında ise şüphe duyulan kişilerle daha sık ve daha ciddi iletişim süreçleri başlatılarak öncesi ile sonrası konusunda kıyaslamalar yapmak faydalı olabilir. Bilinmelidir ki papaz büyüsü gibi zorlu uygulamaların etkisinde olan kişiler de bu durumdan hiç memnun değillerdir. Yine de etki altında olduklarını kendi kendine fark etmeleri kolay olmayabilir. Bu tamamen manevi inanç ile ilgilidir. Kişiyi ikna etmek zor olabilir ya da şüpheleri gidermek için bir adım atmak için telkin etmek de zor olabilir. Kesin tanım uzman kişilerce koyulabilir. Büyü yapılmış olan kişilerin auraları, auralarının renkleri, etkileri ve etki alanları büyük oranda değişir. Sıradan insanlarda olduğundan daha farklı hissedilebilir. Bunu anlamada etkili yöntemlerin hocamız gibi ilgili kişilere bırakılması çok daha doğru bir adım olacaktır. Ayrıca bunlara ek olarak kişiler bazı testlere maruz bırakılabilir. Bu testler şu şekildedir;

 • Kuran-ı Kerimin yüksek sesli okunduğu ortamlardan kaçınmak. Kişiler buna tahammülsüz davranmayabilir ancak bu ortamda bulunmama isteklerini çok küçük de olsa belli edebilirler. Yüz ifadelerinde düşme, hafif rahatsızlık hissi ve benzeri gözlemler önemlidir.
 • Allah’ın isimlerini anmada güçlük çekmek de kişilerde büyüyü anlama üzerine etkili olabilir.
 • Kişilere çözüme yönelik bazı öneriler verildiğinde, kişi çılgına dönercesine bunu reddetmeye meyillidir.

Manevi Uygulamaların Yan Etkileri

Manevi enerjinin yan etkiden çok, istenen durumu yaratması söz konusudur. Bazı kişilerce bu etkiler yan etki olarak adlandırılıyor olsa da, aslında onlar sadece amaca yönelik etkilerdir. Yani istenmeyen bir durum ile karşılaşılıyor olması genellikle söz konusu değildir. Fakat genel anlamda bazı etkilerden söz etmek mümkündür. Bunlardan bazılarını sıralamak gerekirse;

 1. Normalin çok üzerinde uzun süren kulak çınlamalarından şikayetçi olunabilir.
 2. Başkalarının duymadığı sesler duyulabilir, başkalarının görmediği cisimler görülebilir.
 3. Aynaya bakarken kişiler, kendilerini olduklarından daha farklı göründüğünü düşünebilir.
 4. Sabah uyanmaları sıradan değil, korku içinde yaşanabilir.
 5. Uyku düzeni kişinin kendisini rahat edebileceği saat aralıklarına doğru kayabilir. Ve genellikle kişi gündüz uyumayı tercih ediyor olabilir.
 6. Etkilenen kişiler yaşadıklarını sık sık unutuyor ve hatırlamakta güçlük çekiyor olabilir. Mantıklı düşünce tamamen yavaşlamış haldedir.
 7. Dar ve kapalı alanlarda kişiler normalin çok üzerinde korku yaşayabilir. Kişi kapana kısıldığını düşünerek panikleyebilir.
 8. Kediler ve bebekler manevi enerji ile kötü şekilde etkilenen kişilerden uzak durabilir ya da onların yanında kötü hissedebilir.

Her ne şart altında olursa olsun, kişilerde huzursuzluk belirtileri sonucunda ilk başvurulması gereken kişiler doktorlar ya da psikologlardır. Bunu her fırsatta belirtmek istiyoruz. Önce kişide sağlık üzerine bir problem olmadığı konusunda kesin olarak emin olunmalıdır. Eğer psikologlar ya da doktorlar teşhis koyamıyor ise hocamız gibi uzman medyumlara danışılması gerekmektedir.

Papaz Büyüsünün Tarihi

Papaz büyüsü tarihte ilk kez silah amaçlı kullanılmıştır. İsmini aldığı yer ve kullanıldığı dönem, bize onun tarihi hakkında çok şey anlatmaktadır. Dünyanın yaşadığı en büyük kitlesel felaketlerden biri olan veba salgınında kilise, bu kontrol edilemez korkunç hastalığın cadı ve büyücüler tarafından yayıldığını düşünmüşlerdir. Halkın büyük bir bölümü buna ikna olmuş, felaketin sorumlu ya da kurbanları ise cadı veya büyücü olarak bilinen kişiler haline gelmiştir. Başlayan cadı avı, kilisenin gizli ilimler hakkında daha çok şey öğrenmesine neden olmuştur. Böylece Süryani papazlar, gizli ilimleri kendileri adına bir silah olarak kullanabileceklerine inanmışlardır.

Papaz büyüsü ismini buradan alır ve öğretileri orta çağdan çok daha öncesine dayanıyor olsa bile uygulanma şeklindeki farklılıklar nedeniyle farklı bir hal aldığı söylenebilir. Görünmez ve ihtimal verilemez bir silah olması nedeniyle tarihin her sayfasında kendine bir yer ayırmış ve faili meçhul durumlarda birincil şüpheli olarak görülmeye devam etmiştir.

Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here