Büyünün Fiziksel Belirtileri

Büyünün Fiziksel Belirtileri

Büyü yaptırmış ya da yaptırmayı hedefleyen, büyüden şüphe duyan kişiler işlemin varlığından emin olmak için çeşitli belirtiler ararlar. Bu durum, büyünün fiziksel belirtileri nelerdir? Büyünün ruhsal belirtileri nedelerdir? ve benzeri soruların zihinde canlanmasına neden olur. Büyü, kişilerin manevi enerjileri üzerinde büyük değişimlerin oluşmasına, buna bağlı olarak günlük hayatında çeşitli farklılıkların yaşanmasına neden olur. Bu farklılıklar negatif yönde olabileceği gibi, pozitif yönde de gerçekleştirilebilir. Alınacak sonuç, tamamıyla uygulanan işlemin ritüeline ve niyetine bağlıdır. Konu hakkında uzman olmayan kişilerin, çeşitli işlemler yapma girişiminde bulunması önerilmeyen bir eylemdir.

Büyünün Fiziksel Etkileri Var MıdırBüyünün fiziksel belirtileri birden fazla ve birbirinden farklı olabilir. Kişiden kişiye büyük değişimler gösteren bu belirtiler, konu hakkında bilgili kişiler tarafından fark edilebilir. Çevrede bulunan ve konudan bağlantısız olarak yer alan kişilerin, büyüyü fark edebilme olasılığı oldukça düşüktür. Büyünün başlangıç etkileri, ileri safhada oluşacak etkilere kıyasla çok daha fark edilebilirdir. Manevi enerjide değişim yaşanmasından ötürü açığa çıkan bu belirtiler, bir çeşit basit psikolojik ya da benden rahatsızlığı olarak nitelendirilebilir. Bu sayede, işlemin varlığı büyüden haberdar olmayan kişiler tarafından anlaşılamaz bir hal alır. Ancak kişi üzerinde büyü olduğunu bilen kişiler, görülen bu rahatsızlıkların nedenin kolayca kavrayabilirler.

Büyünün Fiziksel Belirtileri Nelerdir?

Yapılan büyülerin etkileri genellikle ruhsal ve psikolojik olarak kişilere yansır. Kişilerin bedenlerinde herhangi bir değişim yaşanması, ancak ve ancak kara büyüler ile sağlanabilir. Bunun yanında, kişinin sahip olduğu hastalıktan kurtulması, ağrılarının geçmesi gibi etkiler ak büyüler olarak uygulanabilir… Fiziksel değişimler gösterilmesini sağlayan işlemler, genellikle kara büyüler kategorisi içerisinde yer almaktadır. Bu değişimler, ruhsal etkenlere bağlı olarak gözlemlenmektedir. Büyü tesiri altında kalan kişilerde yaygın olarak gözlemlenen bazı durumlar şunlardır;

  • Kişinin yüksek oranda unutkanlık yaşaması, başlangıçta ufak unutkanlıklar olarak kendini gösteren bu belirti, ileri safhalarda kişinin günlük hayatta sorunlar yaşamasına dahi neden olabilir,
  • Kişinin dengesiz kararlar içinde olması, belirsiz ruh halinin getirdiği ataklar neticesinde kendisine zarar verme eğiliminin oluşması, (yalnızca kara büyülerde gözlemlenir)
  • Kişinin gündüzleri uyuyup, geceleri uyumayı tercih etmesi, akıl almaz saatlerde evden çıkması ve eve gelmesi, (kara büyülerde gözlemlenir)
  • Kişinin fiziksel olarak su ile temastan kaçınması da bir kara büyü belirtisidir, bu kişiler suya baktıklarında çeşitli varlıkları gördüğünü ya da nefes alamadıklarını dile getirmektedir, (kara büyülerde gözlemlenebilir)
  • Kişinin dış görünümüne olan özeninin azalması ya da aşırı derecede artması…

Büyülerin tesirleri, kişinin sahip olduğu karakter ile de orantılıdır. Ancak yapılan kara ve kırmızı büyüler ile “asla yapmaz” dediğiniz eylemlerin, varlığını gözlemler hale gelebilirsiniz…

Yaptırılan Büyü Daha Sonrasında Bozulabilir mi?

Düşmanından intikam almak ya da hayatında değişim yaratmak isteyen kişilerin büyük bir kısmı büyüye başvurur. Ancak yapılan çalışmalara göre, büyüye başvuran kişilerin büyük bir çoğunluğunun daha sonra işlemi bozdurup bozduramayacağını öğrenmek istediği görülmüştür. Bu durumun, büyüler hakkında yapılan ve anlatılan korkunç yorumlardan ötürü ortaya çıktığı düşünülmektedir. Büyüler doğru biçimde uygulandığında, istenilenin dışında sonuçlar vermezler. Büyü uygulamalarının tümümde diğer boyuttaki varlıklardan yardım alınmaz ve bu varlıklar kişilere musallat edilmez. Bu gibi söylemler, halk arasında dolaşan ve doğruluğu olmayan sözlerden başka bir şey değildir.

Büyünün Fiziki Belirtileri NelerdirYapılan büyüleri daha sonrasında bozdurabilmek elbette ki mümkündür. Ancak büyünün bir çocuk oyuncağı olmadığını da unutmamak gerekir. İşlemlerin uygulanışları esnasında kişinin ya da kişilerin ruhani enerjilerinde önemli değişimler yapılır. Bu değişimler büyü bozma ritüelleri esnasında tersine çevirmek adına tekrardan uygulanır. Kişi bu enerji değişimlerinden önemli derecede etkilenir. Bu sebeple, büyü yaptırırken ulaşmak istediğiniz hedeften emin olmalısınız ve büyünün bir oyun olmadığını unutmamalısınız…

Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here