Büyü Bozma

Büyü Bozma

Evrende her canlının ve hemen hemen her nesnenin bir enerji potansiyeli vardır. Enerji, evrenin tamamına hakim ve büyük ölçüde olaylar zincirinin başlıca sebebidir. Bu küçük gezegende yaşayan biz küçük insanların enerjileri ise, mantıklı ve duygusal düşünebilen yapımız nedeniyle yönlendirilebilen bir yapıya sahiptir. Çünkü enerjimiz, ortaya çıktıktan hemen sonra evrende boşluğa doğru yol almaz. Bedenimizin dışında, başka insanların iradeleri üzerinde de etkili olabilir. Ya da tıpkı yatağın altında biriken toz öbekleri gibi, yaşadığımız yere de sinebilir. İşte tam da bu noktada büyü ve büyü bozma büyük ölçüde anlam kazanır.

Büyü Bozma HakkındaEnerjileri normal insanlara kıyasla doğuştan çok daha yüksek olan kişilerin his ve duyguları kolayca çevrelerinde de hissedilebilir. Bu kişiler farkında bile olmadan kendilerinin ya da başkalarının hayatlarını olumlu ya da olumsuz yönde değiştirebilir. Bu yeteneğin üzerine metafizik ve parapsikoloji gibi gizli ilmi bilgiler eklendiğinde ise, profesyonel medyum kavramı ortaya çıkar. Bilinen en eski zamanlarda bile bu kişilerin aşırı icraatları, günümüz dünyasında da yankılanmaya devam etmiştir. Büyü gerçek anlamda hayatımızın içindeyken, büyü bozma ise gerçek anlamda ihtiyaç duyduğumuz şey olabilir. Kimin büyü bozma konusunda yardıma ihtiyacı olduğunu anlamak, sebebi kavranamayan bir dizi anomali sonrasında belirlenebilir. Tam anlamıyla büyü bozma, insanların iradelerine etki eden enerjiyi nötrleme işlemine verilen isimdir.

Büyü Bozma Nasıl Yapılır

Büyü bozmanın nasıl yapılacağı ya da hangi yöntemlerin izleneceği; Bozulması gereken büyünün türüne, büyü yapılan kişinin cinsiyetine, büyünün amacına ve daha pek çok farklı etkene dayanır. Bu nedenle ezbere teknikler kullanmak, asla kalıcı bir sonuç elde etmede fayda sağlamayacaktır. Yine de bir kişi veya bir mekan üzerindeki iyi ya da kötü enerjiyi yok etme üzerine klasik yöntemler uygulanabilir. Fakat problemin esas kaynağı olan büyü bozulmadan önce, ortaya çıkan kısa süreli huzur durumunda kalıcı olması beklenemez. Ezbere uygulanan klasik yöntemlerin ortaya çıkardığı geçici büyü bozma durumu, sürekli olarak akan güçlü bir nehri kısa bir süreliğine durdurmaya benzer. Önü kesilen suyun, duvara olan baskısı sürekli olarak artacak ve günü geldiğinde seti paramparça edip aynı etkiyle akmaya devam edecektir.

Büyü Bozmanın SırlarıPek çok kişinin büyü bozma ile ilgili yanılgısı da bu noktada başlamaktadır. Ne yazık ki uzman desteği almayı reddederek, içinde bulunduğu karanlık sıkıntıyı kendi başına alt edebileceğine inanan kişilerin çabası beyhude olacaktır. Bozma işlemlerinde tıpkı büyünün yapıldığı zamanda olduğu gibi, kalabalık ya da uzun süren ritüeller gerekli olabilir. Kurban verilmesi, okumalar yapılması, tılsımlar işlenmesi, koruma büyülerine ihtiyaç duyulması gibi pek çok aşama, büyü bozmanın kalıcı görülebilmesi için gerekli olabilir.

Büyü Bozmada Neler Kullanılır

Kara, ak ya da kızıl büyüleri bozmak için ritüel ve okumalar dışında bazı enerjisi yüksek özel malzemelere ihtiyaç duyulabilir. Ayrıca ihtiyaç duyulan her şeyin yanı sıra, eğer papaz büyüsü gibi zorlu bir süreç bozulmak isteniyor ise büyü yapılan kişinin veya ailesinin veya çevresinde birilerinin işbirliği de süreci garanti altına almak için gerekli olabilir.

Büyü bozmada çoğunlukla kullanılan bazı ana malzemeler şu şekildedir;

 • Safran: Safran bozma işlemlerinde uygulanabileceği gibi, koruma etkisi nedeniyle yapılan büyüleri sonlandırmak ve enerjilerini korumak için de kullanılabilir. Manevi uygulamalarda safran oldukça önemli bir yere sahiptir.
 • Kurşun, gümüş, bakır ve altın: Kötü enerjiyi yok etme üzerine etkili yöntemlerden biri de, bazı madenlerin eritilerek toprağa gömülmesi veya suya atılması gibi yollardan geçmektedir. Yüzlerce yıldır uygulanan kurşun dökme inancı, asılsız değildir. Ancak kurşun tek başına yeterli olmayabilir.
 • Defne yaprağı ve ada çayı yaprağı: İnsanın fiziksel sağlığı için faydalı olan şifalı bitkiler kadar, negatif enerji üzerinde pozitif sonuç veren şifalı bitkiler de bulunmaktadır. Bunlardan en sık kullanılanları, defne yaprakları ya da ada çayı yapraklarıdır.
 • Tuz ve sirke: Dünyanın hemen her yerinde sirke ya da tuzlu su, kişi veya mekan üzerindeki olumsuzlukları gidermek için kullanılmaktadır. Bu fikrin arkası boş değildir. Enerjiyi temizleme üzerine olan etkileri muazzam ölçülerdedir. Ancak eğer kişi ya da mekan büyü ile kirletildiyse, gerçek bir büyü bozma ritüeli yapılmadığı sürece bu yöntem de kalıcı olmayacaktır. Fakat geçici olmasına rağmen son derece geçerli olduğunu da unutmamak gerekir.
 • Abanoz ağacı: Ritüel gerektiren büyü bozma uygulamalarında malzemelerin enerjisine ve niyetine zarar vermemesi için abanoz ağacından kaseler ya da ezici aletler kullanılmalıdır.

Hangi Büyüleri Bozmak Daha Zordur

Yapılması zor olan her büyünün bozulması da zordur. Bunlardan en çok bilineni kara büyü kategorisinde bulunan papaz büyüsüdür. Başarıyla yapılabilmesi için yüksek fiziksel ve ruhsal çaba göstermek gerekir. Aynı şekilde büyünün başarıyla bozulabilmesi için büyük uğraşlar vermek ve profesyonel bir yaklaşım sergilemek şarttır. Sık görülenler arasında en zor bozulan büyünün bu olmasına karşın, antik zamanlardan bu yana dek uygulanmakta olan ve bozulması son derece güç olan bazı büyülerin isimleri şu şekildedir;

 • Kurban verme ritüelleri gerçekleştirilen kanlı kara büyüler.
 • Cinler gibi beşinci boyut varlıklar kullanılarak gerçekleştirilen büyüler.
 • Kişinin vücudundan parça alınarak yapılan kara büyüler. (Saç, tırnak, kan, vb)
 • Büyü olduğuna ihtimal verilmesi uzun süren ve doğal sürece yakın işleyen kızıl büyüler.
 • Papaz büyüsü benzeri tehlikeli ve güçlü ritüeller.

Büyü Bozma MalzemesiBüyüyü bozacak olan kişinin yüksek manevi enerji harcamasına neden olacak türden büyülerdir. Tüm büyücüler arasında bile uygulanması neredeyse yasaklanmış olan, son derece lanetli ve şeytani korkunç büyüler de bulunmaktadır. Bunlardan en sık bilinenlerinden biri, kabala büyüsüdür. Neslinin tükendiğine inanılan ya da koruma altında olan hayvan derileri veya bitkiler ile uygulandığı için, büyünün de neslinin tükendiği düşünülmektedir. Bazı kaynaklarda ise bunun tam aksine, güçlü bazı tarikatların bunları kendi çıkarlarına kullanmak üzere bizlerin böyle düşünmesini istediği savunulmaktadır. Bu antik büyülerin yazıtlarına ve uygulanışlarına o kadar az kişi hakimdir ki, sıradan insanların başlarına gelme ihtimalleri değerlendirilmez. Bu yüzden bu uygulamalardan şüphe duymak gerekli değildir.

Evdeki Büyüler Nasıl Bozulur

Organik olmasına karşın cansız olan her şey üzerindeki enerji kolayca temizlenebilir. Ahşaplar, doğada ilk haliyle de bulunabilen bazı metaller bunlara verilebilecek en iyi örneklerdir. Organik olan her nesne; İnsanın kendisinden, olay veya durumun kendisinden ya da büyüden ortaya çıkan enerjiyi üzerinde tutabilir. Plastik gibi sentetik nesnelerde ise bu durum geçerli değildir.

Antik Çağlarda Büyünün EtkileriGünümüz dünyasında oturduğumuz evler ise, çoğunlukla organik nesneler ile inşa edilir. Bu yüzden kişilere değil, mekanlara da büyü yapılabilir. Fakat mekanlarda ruha sahip olma özelliği bulunmadığı için bunu gidermek nispeten daha kolay bir süreci gerektirir. Büyü insanda olduğunda, etkilenen sadece bilincimiz değil aynı zamanda ruhumuzdur. Ve ruhsal bütünlüğü yeniden sağlamak ya da ruhumuz üzerindeki kötü niyetli enerjiyi temizlemek yani büyü bozma uygulamak çok daha zor olabilir.

Evlerdeki büyüleri bozmak için yüzyıllardır uygulanan bazı basit yöntemler ise şu şekildedir;

 • Adaçayı yapraklarını tomarlar haline getirerek tütsüler gibi yakarak, evin tüm odalarında gezdirmek enerji üzerinde büyük ölçüde etki yaratacaktır.
 • Defne yapraklarını tomarlar haline getirerek tütsüler gibi yakmak ve evin tüm odalarında gezdirmek, aynı şekilde enerjiyi büyük ölçüde stabilize etmeye yardımcı olacaktır.
 • Kaya tuzunu sıcak suda eritip bir gece beklettikten sonra bu su ile evin tamamını silmek, etkili yöntemlerden bir diğeridir. Ancak bu yöntem uygulanırken, evde bulunan tüm organik nesneler düşünülerek uygulanmalıdır. Evin sadece yerlerini silmek yeterli olmayacaktır. Ayrıca ahşap olan dolapları da silmek gerekir. Bir yeri geçiştirmek ya da atlamak, uygulanan bu yöntemin etkisini azaltabilir.
 • Kaya tuzu yönteminde olduğu gibi, sirkeli su yöntemi de uygulanabilir. Geçmiş çağlardan beri sirke kullanılarak temizlik yapılıyor olması batıl bir inanca bağlı değildir. Bunun etkisi, uygulandığı ilk andan itibaren hissedilebilir.

Fakat bilinmelidir ki bu yöntemler, büyünün enerjisi üzerinde tam etkili olmayabilir. Çünkü büyü eğer kötü amaçlar için yapılıyor ise, enerjisini sürekli olarak yinelemeye devam edebilme niteliğine de sahip olacaktır. Bu durumda işin uzmanları olan medyumların daha etkin olacağı söylenebilir.

Kişi Üzerindeki Büyüler Nasıl Bozulur

Kişi üzerindeki büyü bozma işlemleri, tamamen yapılan büyünün türüne, amacına ve uygulanış şekline bağlıdır. Mekanlarda olduğu kadar kolay bozulmamasının sebebi, insanın bildiğimiz evrendeki en özel canlılardan biri olmasıdır. Büyü, kişinin duygu ve düşünceleriyle beraber ruh olarak bilinen derin benliğine de nüfuz eder. Bu durum, büyünün etki süresine bağlı olarak kişinin ciddi sıkıntılar yaşamasına sebep olurken, ayrıca büyü bozma aşamasındaki zorluk seviyesini de artıracaktır. Büyü bozulduktan sonra bile kişinin bu süre boyunca yaşadığı olumsuz durumları onarması, vakit alacaktır.

Peki, kişiler üzerindeki büyü nasıl bozulur ve bunun kendi kendinize yapabilmenizin yolları var mıdır? Bu soru sorulduğunda uzman medyumlar ya da metafizikçiler, mutlaka bilirkişilere danışılması gerektiğini savunmaktadırlar. Yine de kişi üzerindeki kara büyü etkilerini azaltmak isteyenler için mevcut olan geçici yöntemler mevcuttur. Bunlar kişinin anlık olarak rahatlamasını sağlıyor olsa bile, tehlikeli ve zorlu büyüler söz konusu olduğunda kalıcı sonuç almak mümkün olmayabilir. Etkileri azaltma üzerine kişilerin yapabileceği bazı yöntemler ise şu şekildedir;

 • Kişinin düzenli olarak abdest alması, manevi rahatlama sağlayabilir. Bununla beraber günde en az iki kere tüm vücut banyo yapılması da biriken enerjiyi su ile beraber götürerek kişide rahatlama hissi yaratır.
 • Günlük hayatında toprak ile doğrudan fiziksel etkileşimi olmayan kişilerde de bu etkiler daha şiddetli hissedilebilir. Üzerinde büyü olsun ya da olmasın herkesin toprağa dokunması ya da sık sık üzerinde yürümesi önemlidir. Üzerinizde biriken enerjiyi topraklamak için bu en iyi yollardan biridir.
 • Kuran-ı kerimin doğru okunuşunda ortaya çıkan pozitif manevi enerji, herkese yüksek derecede huzur verir. Bunun bilimsel olarak da doğruluğu kanıtlanmış haldedir. Günün belli vakitlerinde, özellikle de eğer yatsı ezanından sonra uykudan korkma gibi durumlar yaşandığında Kuran dinlemeleri yapılması rahatlık verebilir.
 • Evde yapılan büyüleri bozmada kullanılan ve yukarıda sıraladığımız maddeler, insan vücudu için de geçerlidir. Hem kişiye hem eve uygulanması daha iyi sonuç verecektir.

Eşlere Yapılan Büyüler Nasıl Bozulur

Eşler için yapılan büyüler, birleştirme ve ayırma büyüleri olarak ikiye ayrılır. Birleştirme büyüleri fark edilemeyecek kadar pasif bir sürece sahip oldukları için, çoğu zaman bozma üzerine bir talep ortaya çıkmaz. Ancak büyüyü yaptıran kişi, arzuladığı kişinin onu bırakmasını istediğinde birleştirme büyülerini bozdurmak isteyebilir. Bunun dışında eşlere en sık yapılan büyüler, ayırma türündeki büyülerdir ve bu büyüler de hanede yüksek derecede huzursuzlukla beraber kavga ortamı olmasına neden olur. Ayırma niyeti ile uygulanabilen büyülerden bazlarının isimleri şu şekildedir;

 • Kaşıkları ters bağlayarak yapılan kaşık büyüleri.
 • Kişiden saç tutamları koparılarak yapılan saç büyüleri.
 • Kişinin adet kanı ile yapılan adet kanı büyüleri.
 • Süryani dilinde uygulanan papaz büyüleri ve Süryani büyüleri.
 • Ölü toprağı ile yapılan kara büyüler.
 • İğneler ve düğümler ile yapılan kara büyüler.
 • Sabun ve iğneler ile beraber yapılan kara büyüler.

Şeklinde sıralanabilir. Bunlar en sık uygulanan ritüellerin, basitçe açıklanmış hallerini ifade eder. Büyü bozma uygulayan medyum çoğunlukla bu ihtimaller üzerinden ilerler ve deneme yanılma yolunu kullanarak sonuca çabuk ulaşmayı hedefler. Çünkü kara büyülerde büyü bozma uygulamak için büyünün türünü bilmek gerekebilir.

Eşlere yapılan büyüler için bozulması üzerine evde ya da kişi üzerinde uygulanabilecek olan basit bir yöntem bulunmamaktadır. Kişiler direkt olarak hocamız gibi işinin ehli bir medyuma ulaşarak, yapılan büyünün tespiti ve bozulması aşamasında yardım istemelidirler.

Erkeğe Yapılan Büyüler Nasıl Bozulur

Büyülerin erkeklerdeki etkilerinin kadınlara oranla daha şiddetli olduğuna dair yaygın bir inanış bulunur. Bunu kanıtlar nitelikte bir istatistik yoktur. Ancak onlarca yıldır gözlemlenen durum, bu inanışı destekler niteliktedir. Bu yüzden büyü bozma için ilk başvuranlar ya erkeklerdir ya da bu erkeklerin yakın çevrelerindeki kişilerdir. Fark edilmesi aşamasında daha kolay ilerlendiği için, kadınlara oranla büyü bozma aşaması da daha kolay ilerletilir. Aradaki tek fark, bunun erkeklerde daha kolay fark edilebiliyor olduğunun düşünülmesidir. Elbette bu durum kesinlik kazanmış temellere dayatılmadığı için, her zaman geçerli değildir.

Büyünün TehlikeleriErkeğe yapılan büyülerin bozulması aşamasında dikkat edilmesi gereken bir başka etken de, büyü bozma süresince etkili bir iletişim kurulabiliyor olmasıdır. Sadece kişinin çevresinden değil, kendisinden de buna razı olması beklenir. Verilen talimatlara uyulmalı ve yapılan işlemlerin kalıcı olması sağlanmalıdır.

Kadına Yapılan Büyüler Nasıl Bozulur

Kan büyülerinin bugüne dek en sık uygulanmış olanı, adet kanı büyüsüdür. Bu da kadına has bir durum olduğu için, kadına yapılmış olan büyülerin çoğunluğa da kanla yapılan kara büyüleri kapsamaktadır. Büyü bozma aşamasında başvurulan medyumun bu konuya hakim olması önemlidir. Sıradan bir bozma işleminin faydası görülemeyebilir. Karanlık ve lanetli büyülere özel bir uygulama yapılması gerekir. Ayrıca kişide bunun tekrar zuhur etmesini önlemek amacıyla koruma büyüleri de uygulanması kesinlikle şarttır.

Kara büyülerin en bilindik özellikleri, kişiler üzerindeki etkilerini tekrar ve tekrar gösterebiliyor olmalarıdır. Karanlık büyülerin enerjilerinin ak ya da kızıl büyülere kıyasla oldukça şiddetli hissedilmesi, sürekliliği kanıtlar nitelikte bir belirti olarak kabul edilir. Üzerinde bu tip büyüler olduğu kesin olarak belirlenmiş olan kişilerin negatif davranışları mazur görülerek, süreç boyunca kendilerine destek olunması da büyü bozma işleminin daha hızlı sonuç vermesini sağlayacaktır.

Tuzla Büyü Bozma

Tuzun büyü bozma üzerindeki etkisinin bariz nedeni, dört elementten biri olan toprağın en saf halini temsil ediyor olmasından kaynaklıdır. Ateş, su, toprak ve hava arasında sadece toprakla havanın enerji üzerinde sıfırlayıcı bir etkisi bulunmaktadır. Peki, tuz toprağı temsil etmesine rağmen neden toprak yerine kullanılır? Bunun cevabı son derece basittir. Toprak suda çözünebilen bir nesne değildir. Buna karşın tuz, suda çözünerek daha geniş bir alan üzerinde toprak etkisi bırakabilir. Büyü bozma işlemlerinde tuzun kullanılmasının en önemli nedeni, toprak ile aynı işlevi görüyor olmasına rağmen çok daha kullanışlı olmasıdır.

Tuz ile büyü bozma işleminde uygulanması gereken adımlar, tuzu suyla birleştirerek enerjiyi yok etme üzerinde daha etkili sonuç almak üzerine kuruludur. Bu adımlardan bazıları şu şekildedir;

 • Kaya tuzu sıcak suda tamamen eritilmelidir. Bu karışım en az bir gün bekletilir ve eğer kişi kendi üzerinde uygulayacaksa Nas, Felak ve İhlas sureleri yıkanma işlemi bitirilene kadar sürekli olarak sesli şekilde tekrarlanır.
 • Eğer ev ya da iş yeri bu su ile arındırılmak isteniyor ise, yine aynı şekilde Nas, Felak ve İhlas sureleri sesli şekilde okunarak kuru yer kalmayıncaya dek temizlik yapılmalıdır.
 • Bu işlemler var olan tüm enerjiyi stabilize ederken, kişi kendisini yaratıcıya daha yakın hissedecek ve üzerindeki büyü yükünün azaldığını görecektir.
 • Tuz ile temizlik yapılırken ve sesli şekilde dualar okunurken, kişi aklından şunu geçirmeli ya da hayal etmelidir; ”Bu su ile temizlediğim her yer, tüm kötü duygular ve fitneden arınacaktır.”

Sirkeyle Büyü Bozma

Tuzun toprak elementini temsil etmesine karşın, sirkenin direkt olarak enerji üzerinde yok etme etkisi gözlemlenmiştir. Çoğu kullanıcımız, üzüm ya da elma sirkesinin fark yaratıp yaratmayacağı üzerinde sorular sormaktadır. Büyü bozma işlemlerinde sıklıkla kullanılan sirke, üzüm sirkesidir. Ancak elma sirkesi ile de aynı etki alınabilir. Fark yarattığı daha önce tecrübe edilmemiştir.

Sirkenin kendisi ile temizlik yapmak rahatsız edici ve uzun süre kurtulunamayan bir kokuya sebep olabilir. Sirkeyi su ile seyrelterek temizlik yapılması da herhangi bir sakınca getirmez. Ancak eğer sirke kullanılarak büyü bozma uygulanıyor ise, insanda ve ev üzerinde durum farklı işleyişe sahiptir.

 • İnsan üzerinde geçerli olabilmesi için, kişinin sirkeli su ile değil sirkenin kendisi ile yıkanması gerekir. Olabilecek en güçlü sonuç bu şekilde alınacaktır.
 • Ev ya da iş yerleri gibi mekanlar üzerinde geçerli olabilmesi için, sirkeyi su ile seyreltmek yeterli olacaktır. Eğer etkinin daha kuvvetli olması isteniyor ise, sirkeli suya kaya tuzu da eklenebilir.
 • Yine tuz ile büyü bozma işleminde olduğu gibi, tüm bu işlemler yapılırken mutlaka sesli şekilde Nas, Felak ve İhlas sureleri okunmalıdır.
 • Temizlik yapıldıktan sonra büyü yapıldığı şüphelenilen kişinin yaşadığı alanda sesli Ayetel Kürsi okunmalı ya da okutulmalıdır.

Şekerle Büyü Bozma

Şekerle büyü bozma, yedirilerek uygulanan büyü bozma yöntemlerindendir. 66 adet küp şeker teker teker okunmalı ve her gün bir tane olacak şekilde üzerinde büyü olduğu düşünülen kişi bu şekerleri yemelidir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus şudur; Büyü yapılan kişi, kendi için bu şekerleri okuyamaz. Eğer size büyü yapıldıysa şekerleri bir başkası okumalıdır. Bir başkası için yapıldıysa, şekerleri okuyan kişi siz olabilirsiniz.

Bu işlem uygulanırken dikkat edilmesi gereken adımlar şu şekildedir;

 • 66 adet şekerin tamamına teker teker önce Nas suresi okunur.
 • Tekrar başa dönülerek şekerlerin hepsine teker teker Felak suresi okunur.
 • Yine aynı şekilde başa dönülerek şekerlere tek tek İhlas suresi okunur.
 • Şekerler toplu haldeyken son olarak Ayetel Kürsi sesli olarak okunur.
 • Bu şekerleri kişi her gün bir tane olacak şekilde 66 gün boyunca tüketir.
 • Bu şeker tüketilirken, kişinin beden temizliğine ve yaşadığı evin temizliğine de dikkat edilmelidir.

Büyü Bozmaya Yarayan Şifalı Bitkiler

Büyü bozmaya yarayan pek çok şifalı bitki vardır. Bu şifalı bitkiler yenerek ya da içilerek kişiye fayda göstermezler. Çoğunlukla tütsüler gibi yakıldıktan sonra dumanı gezdirilerek sonuç vermesi beklenir. Bazen de ezilerek suya karıştırılır ve bu su ile temizlik yapılır. Ancak çok ciddi etkileri olan bu bitkilerden inanılmaz derecede nadir olanlara erişmek pek mümkün değildir. Sırası ile büyü bozma için kullanılan şifalı bitkilerin bazıları şu şekildedir;

 • Kinabalu Orkidesi: Dünyanın en pahalı bitkilerinden biridir. Son derece nadir bulunmasının sebeplerinden biri de, hem büyü bozmada hem de büyü yapmada inanılmaz etkili olmasıdır. Büyü bozma için en son tercih edilebilecek bitkilerden biridir. Bir orkidenin ortalama fiyatı 6.000$ civarlarındadır.
 • Yıldız Çiçeği: Eski çağlarda büyü ve büyü bozma için sık sık kullanılıyordu. Ancak günümüzde nesli tükenmek üzere olduğu için korumaya alınmış durumda. Bu nedenle herhangi bir nedenle temin etmek mümkün değildir.
 • Yeraltı Orkidesi: Modern çağ dünyasının en nadir bulunan bitkilerinden biridir. Satın alması ya da yetiştirmesi mümkün değildir. Dünyada yaşayan yüzden fazla örneği bulunmaz. Bu yüzden herhangi bir nedenle elde edebilmesi imkansız şifalı bitkiler arasındadır.
 • Defne Yaprakları: Hemen her yerde ulaşabileceğiniz kadar kolay bulunabilir bir bitkidir. Defne yapraklarını evinizin belli yerlerinde üstü açık fanuslar içinde saklayabilirsiniz. Ayrıca bir bölümünü de yakarak dumanını ev içinde gezdirebilirsiniz. Bu evinizden kötü enerjileri belirli bir süre uzak tutmanıza olanak sağlayacaktır.
 • Adaçayı Yaprakları: Adaçayı yaprakları de defne yapraklarında olduğu gibi yakılarak dumanı ev içinde gezdirilmelidir. Elde etmesi son derece kolay olduğu için, bu işlem sırasında herhangi bir sorun ile karşılaşılması mümkün değildir. Ancak adaçayının sadece dumanından faydalanabilirsiniz. Çayı açık fanuslarda evinizde tutmayınız.

Büyü Bozan Medyum Nizam Hoca

Büyü ve büyü bozma ile alakalı bilinen ve bilinmeyen tüm yöntemler hakkında sizleri aydınlattığımızı ümit ediyoruz. Pek çok kişi, büyü henüz kendi başlarına gelmeden önce onu öğrenmek ya da onu araştırmak istemeyebilir. Ancak büyü hayatımızın içindendir. Bize zarar vermesi muhtemel diğer her konu hakkında bilgi sahibi olduğumuz gibi, büyü bozma üzerinde de bilgi sahibi olmak yaşanması muhtemel problemleri henüz yaşanmadan önce def edebilmemizi sağlayabilir. Büyü bozma ile alakalı her şey için, hocamız medyum Nizam’a danışarak profesyonel yardım alabilirsiniz.

1 Yorum Yapılmış

 1. Selamün aleyküm hocam eşim sürekli boşanmak istiyor borçlarımız yüzünden iki işte çalışmak zorunda kaldım ama eşim ilgisiz olduğumu düşünüyo ve artık öyle olduki beni görünce daha çok sinirleniyo

Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here