Bağlama Büyüsü

Bağlama Büyüsü

Evrensel ölçekte insan tarihi ve hatta dünya tarihi yok denebilecek kadar kısa bir safhaya sahiptir. Hızla gelişen medeniyet, bilginin kolay ulaşılabilir hale gelmesi ve deneysel bilimler, büyü gibi ilimlere olan ilgiyi de yüksek ölçüde artırmıştır. Ruh ve enerjinin varlığı üzerine yapılan çalışmalar, yerini bu enerjiye yön verme sanatı olan ilmi çalışmalara bırakmıştır. Elbette bu ilmi çalışmaların antik versiyonları binlerce yıldır uygulanıyor olsa da, deneysel ve bilimsel aşamada tecrübe etmek antik çağlarda mümkün değildi. Orta çağda büyü korkunç bir silah olarak görülürken, yeni çağın başlangıcındaki aydınlanma nedeniyle hurafe olarak görülmeye başlandı. Ancak yeni çağ devam ederken, büyünün gerçek bir temele dayandığına dair pek çok araştırma yürütülmeye başlandı. Bu sebeple de manevi sorunları olan pek çok kişi, büyünün muazzam etkilerinden faydalanmak üzere yaptıkları araştırmaları da artırmak durumunda kaldı. Bu sık tercih edilen büyülerden biri de, şüphesiz ki bağlama büyüsü uygulaması oldu.

bağlama büyüleriBağlama amaçlı yapılan büyüler çoğunlukla aşk büyüsü ile karıştırılır. Evet bu tip büyüler insanları aşkla bağlama gibi niyetler içererek de yapılabilir. Fakat bağlama uygulamaları kişileri evlerine, işlerine, ailelerine ya da kötü bir şeye bağlama gibi pek çok farklı niyet ile de uygulanabilir. İki uygulamanın arasındaki fark üzerine ortalama derecede dahi olsa bilgi sahibi olmak, istenilen durumun ortaya çıkabilmesi konusundaki engelleri ortadan kaldırmada etkilidir. Enerjiye yön vererek kişilerin iradeleri üzerinde kati suretle etki bırakmak, bağlama büyüsü kelimesine daha yakındır. Birinde aşk duygusu uyandırmak için iradeyi etki altına alma gibi bir çalışma yapılmasına gerek yoktur.

Bağlama Büyüsü Nedir

Bağlama büyüsü, kökeni eskiye dayanıyor olsa dahi özellikle Türk tarihinin orta çağına denk gelen bölümünde inanılmaz derecede tercih edilen bir işlem haline gelmiştir. Türk şamanlarından, Hristiyan papazlarına kadar pek çok kişi bunun üzerinde bilgi sahibi olmayı denedi. Günümüzde içinde bulunduğumuz coğrafyada ise, bağlama uygulamalarının çok büyük bir bölümü, Osmanlıca yazıtlardan kalma öğretiler ile elden ele geçmeyi başardı. Zengin kadınların, nüfuzlu adamların hayatlarında yer almak için bunu bir silah olarak kullandığına dair pek çok efsane de tarihin belirli yerlerine yerini almaktadır.

Büyünün Olası EtkileriHatta Osmanlı tarihinde büyük ölçüde yer verilmiyor olsa bile, bazı sultanların büyü ile ilişkili olduğuna dair söylentiler tüm Osmanlı’da yankı uyandırmıştı. Modern çağın en büyük sorunlarından birinin de kişilerin duygusal arzularından karşılık alamamasıdır. Bu durum düşünüldüğünde ise, bu ilme olan talebin günden güne arttığı gerçeği de dikkat çekmektedir. Doğru uygulandığında yüksek başarı oranı ile pek çok kişiyi amacına ulaştırmıştır. Kısaca bağlama büyüsü, insanların iradelerini etki altına alan bir büyüdür. Büyülenen kişiler, büyüyü yapan ya da yaptıran kişilere karşı sorgulanamaz bir bağlılığa sahip olmaktadırlar.

Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır

Büyü yapımında kullanılan pek çok nadir bulunan materyal olduğu gibi, günlük hayatımızda kolayca erişebileceğimiz basit malzemeler de kullanılabilmektedir. Burada belirleyici unsur, elbette büyü ritüelinin geleneksel uygulanış şeklidir. Etki süreleri ve etki şiddetleri gereğince her ritüelin farklı aşamaları ve zorlukları bulunur. Yine de bağlama büyüsü nasıl yapılır sorusuna verilebilecek cevaplardan bazıları, ritüellerin yöntemsel isimlendirmeleri olabilir. Bu yöntemler, şu şekilde sıralanmaktadır;

 1. Kara Büyüyle Bağlama: Kara büyü kullanılarak yapılan uygulamalarda büyü ile iradesi etki altına alınmış kişilerde bazı sıkıntılar yaşanması olasıdır. Çünkü bu tip büyüler genellikle iyi niyet barındırmaz. Niyet kişinin iradesini etki altına olmak olsa bile, iyi bir amaç söz konusu değildir. Etkilenen kişinin davranışlarından tahmin edilemez bozukluklar yaşanabilir. Bu tip büyülerde üçüncü taraflar ile anlaşmalar yapılabilir. Yani cinler kullanılabilmektedir. Şeytani süreçleri bulunabilir. Ayrıca bu tip süreçler kurban gerektirebilir. Her ne kadar sık tercih edilmiyor olsa bile, kara büyülerin etkilerinin çok kuvvetli olduğu bir gerçektir.
 2. Ak Büyüyle Bağlama: Bu tip uygulamalarda çoğunlukla nadir bulunan bazı bitkiler kullanılır. Bu bitkilerin ortaya çıkardığı enerji, kişiye suret etsin diye bazı okumalar ritüele eşlik eder. Ve genellikle bu ritüeller tek seferlik değildir. Birkaç gün ya da birkaç hafta ardı ardına sürekli olarak uygulanması gerekebilir.
 3. Maji ve Okuma ile Bağlama: Bu bir büyü çeşidi değildir. Daha çok evrenden dileme üzerine kurulu bir amacı bulunmaktadır. Enerji üzerine uzmanlaşmış kişilerin inançlarına göre yaptıkları okumalar eşliğinde yürütülen süreci kapsar. Buna tam olarak büyü demek doğru olmadığı için, sonuç almak da pek kolay değildir.

Antik Çağlarda Büyü Ritüelleri

Günümüzde büyü yapmanın, eskiye oranla daha kolay olduğu ifade edilebilir. Bunun sebebi, bir nesnenin ya da bir dilin ortaya çıkardığı enerjinin türünü ve miktarını belirlemede etkili deneysel yollar keşfedilmesidir. Ne yazık ki antik çağlarda bu gibi deneysel yöntemler keşfedilmediği için, büyünün geçmiş tarihi muazzam ölçüde vahşilik barındırıyor idi. Antik çağlarda uygulanan büyü ritüelleri hayvan kurbanları ve hatta insan kurbanlarına kadar ileri gidebiliyordu.

Antik Çağlarda BüyüBüyülerin yeterince etki edememesi ya da hiç sonuç vermemesi ihtimaline karşı, bağnaz antik toplulukların özellikle inançları gereği insanlar üzerinde pek çok kurban ayinleri gerçekleştirdikleri bilinmektedir. Bunun yanı sıra, büyülü nesneler ve büyü enerjisi üzerine etkili bitkiler üzerine kurulan bahçeler bile bulunmaktaydı. Günümüzde, sadece modern yöntemlerin yetersiz kaldığında büyü yapıldığı bilinmektedir. Doğrusu da budur. Enerji ilmi, ilk tercih edilmesi gereken ilim değildir. Ancak antik dönemlerde modern yöntemlerin hiçbiri olmadığı için, büyüye olan inanç ve güvenin fazla olması nedeniyle bu ritüellerin gerçekleşmesi de tüm topluluklar için büyük önem taşımaktaydı. Günümüzde sadece şifalı bitkiler ve doğru okumalar ile de rahmani işlemler yapılabilmektedir.

Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur

Özellikle bağlama büyüsü bozmada etkili olduğu düşünülen bazı halk arası yöntemleri mevcuttur. Ancak bağlama büyüsü iradeye doğrudan etkiyi amaçladığı için tesiri güçlü ve bozulması oldukça zor bir büyüdür. Halk arasında ağızdan ağza aktarılan yöntemler ile büyüyü bozabileceğini iddia eden kişiler itimat etmemek gerekir. Bu konuda sizlere yardımcı olabilecek tek kişi, hocamız gibi alanında uzman bir medyum olacaktır.

Bağlama Büyüsü Nasıl BozulabilirFakat büyülerin etkilerini geçici olarak azaltmak için yapılabilecek bazı şeyler mevcuttur. Bu yöntemler, büyüyü bozmak için değil genellikle kişide büyü olup olmadığını anlamak için uygulanan yöntemlerdir. Uygulandıktan sonra kişide kısa süreliğine de olsa normale dönme durumu gözlemleniyor ise, büyü şüphesi ile harekete geçmek gerekebilir. Çünkü var olan bir büyünün etkilerini azaltabiliyor olmak, süreci iyileştirebilmek için yeterli değildir. Bu anlamda kişilerin birbirlerine olan iyimser yaklaşımları, ne yazık ki zaman kaybından başka hiçbir işe yaramayacaktır. Kişilerin üzerindeki bağlama büyüsü etkilerini azaltmada etkili yöntemlerden bazıları şu şekildedir;

Büyünün Etkilerini Azaltma Yöntemleri

 • Enerji, kendi varlığını uzun süre koruyabilen bir yapıya sahiptir. Bedenimizden ya da evrenden etrafa saçılan enerjinin, kısa bir süre sonra yok olacağı kanısı tamamen yanlıştır. Bu sebeple kişiler, yaşadıkları duyguları sürekli olarak yaşamaya devam ettiklerinde bunu istemeden bir kısır döngü haline getirebilirler. Başka bir deyiş ile, sürekli üzgün olduğunuz bir odada, bir daha mutlu olmanız mümkün olmayabilir. Bu yüzden o ortamın enerjisini sıfırlamak, durumu geçici olarak düzeltebilir. Bunu yapmanın birden fazla yolu bulunmaktadır.
 • Evde bulunan enerjiyi sıfırlamada etkili yöntemlerden biri, kaya tuzunu sıcak suda eritip en az 24 saat suyun içinde beklettikten sonra o su ile tüm evi silmektir.
 • Evde bulunan enerjiyi sıfırlamada etkili yöntemlerden bir diğeri ise, sirke kullanmaktır. Sirkenin enerjiye olan etkisi sadece geleneksel değil, ayrıca kanıtlanabilirdir. Bu yüzden dünyanın birçok yerinde ve farklı birçok kültürde insanlar yaşadıkları yerleri sık sık sirke ile temizlerler.
 • Kişinin üzerinde bulunan enerjiyi nötr hale getirmede etkili yöntemlerden biri, toprak üzerinde uzun süre yürümektir. İnsan bedeni de tıpkı cansız nesneler gibi bu enerjileri tutabilir. Hatta uzun süre devam etmesi halinde kişide midede kelebek uçuşması benzeri etkiler ortaya çıkabilir ve bu etkiler durmaksızın devam edebilir. Özellikle bağlama büyüsü sonucunda pek çok kişi bundan rahatsızlık duymuştur.
 • Kişinin enerjisini sıfırlamada bir diğer yöntem, her fırsatta kişinin suya temas etmesidir. Sık sık duş almak ya da abdest almak geçici rahatlama yaşatmak için yeterlidir.

Bağlama Büyüsü Belirtileri Nelerdir

Büyü belirtileri ortaya çıkarken, birden fazla temele dayanarak ortaya çıkar. Büyüdeki niyet, büyüdeki yöntem, büyüde kullanılan materyaller, büyünün yapıldığı dil ve benzeri etkenler belirtilerin ortaya çıkmasında pek tabii etkilidir. Rahmani olarak bilinen ve yapılışı aşamasında hiçbir canlıya zarar vermemesi sözü verilen büyülerde, belirtiler neredeyse yok denecek kadar azdır. Bu kişilere büyü yapıldığına inanmak zor, fark etmek imkansızdır. Bu yüzden rahmani büyülerdeki belirtilerden korkmaya gerek yoktur. Bunu anlayabilecek tek kişi uzman bir medyum olacaktır.

Bağlama Büyüsü Belirtileri NelerNitekim kötü niyet ve kötü yöntemler ile uygulanan işlemlerin sonuçlarında bağlama büyüsü yapılan kişilerin kabuslar görmesi, ruh hallerinde ani değişiklikler olması ya da kişinin çevresindeki çoğu kişiye karşı tahammülünün azalması gibi durumlar ortaya çıkabilir. Örneğin bağlama büyüsü eğer birini başka birinden ayırmak için yapılıyorsa, kara büyü ritüeli yapılmış olması da gayet tabii mümkündür. Bu gibi durumlarda, büyüyü yaptıran kişi büyü yapılan kişiyi kendi için istemiş ve onu mevcut olduğu ailesinden kopartmayı amaçlıyor olabilir. Ve elbette bu gibi karmaşık ya da karanlık durumlarda ortaya çıkan bazı belirtiler olacaktır. Bu belirtilerden söz etmek gerekirse, şu şekilde sıralanabilir;

Kara Büyüyle Bağlama Belirtileri

 • Büyü yapılan kişinin uykusu huzurlu değildir. Sık sık bölünebilir. Özellikle yatsı ezanı ile sabah ezanı arasındaki vakitte kişi uyumak istemeyebilir. Çünkü uyuduğunda, aynı huzursuzluğu yaşayacağını bilerek içinde korku hissetmektedir. Bu da kişilerin uyku düzenlerinin değişmesine neden olur.
 • Büyü yapılan kişi uyuduğu vakitlerde uykusunda sayıklayabilir. Sık sık uykusundan kabuslar eşliğinde sıçrayarak uyanabilir. Uykusunda vücudu hareketli olabilir ve uyandığında fiziksel olarak yıpratılmışçasına kendini yorgun hissedebilir.
 • Büyü yapılan kişide bazı paranoyalar başlayabilir. Kişi, takip edildiğini düşünebilir ya da çevresindeki insanların ona zarar vermek istediğini düşünebilir. Bu da kişiyi hemen herkese karşı güvensiz hale getirecektir.
 • Büyülenen kişilerin hiçbir sağlık problemi olmamasına rağmen, halsizlikten yakınabilirler. Bu durum, büyü amacına ulaşana kadar ve büyü yapılan kişi büyü yaptıran kişiyle birleşene kadar devam edebilir.

Kızıl Büyüyle Bağlama Belirtileri

Kanla yapılan büyülerin çoğu, kızıl büyü şeklinde isimlendirilir. Kızıl büyüler karanlık amaçlar taşımayabilir. Ayrıca zararlı etkileri de olmayabilir. Bu büyülerde kan olmasının nedeni, kurban kesilmesi ile ilişkilidir. Adak adanarak yapılan büyülerde kan döküldüğünden dolayı, kızıl büyüler etkili olduğu kadar zararsız da olabilmektedir. Bu büyülerde belirtiler, kara büyülerde olanın aksine hafif seyir eder. Kızıl bağlama büyüsü kullanılmış olan kişilerde ortaya çıkan belirtiler şu şekildedir;

 • Kişilerde ani fiziksel enerji yükselmeleri olabilir. Kişi durmaksızın çalışmak, fiziksel bir aktivite yapmak istiyor olabilir. Kişi yerinde duramayacak kadar hızlı davranmaya başlamış haldedir.
 • Kişi çevresindekilerden tam olarak uzaklaşmaz. Ama çevresinde olup bitenlere karşı tepkisiz davranmaya başlayabilir. Yani eskiden onun için önemli olan şeyler, artık önemini kaybetmiştir. Olup bitenlere karşı daha sakin bir tavır takınabilir ve değer yargıları konusunda bazı değişikliler yaşanabilir. Sadece büyüyü yaptıran kişiye büyük önem vermektedir.
 • Kişinin doğru ve yanlış üzerindeki algıları sosyal çevresine karşı aynı kalabilir. Ancak eğer büyüyü yaptıran kişi tarafından manipüle edilirse, kolayca fikirleri değiştirilebilir. Yani kişi, değişmeye ya da kontrol edilmeye son derece açık haldedir.

Büyüyü Anlama Yöntemleri

Bağlama büyüsü anlaşılması kolay bir yöntem ile yapıldıysa, bundan şüphe duyabilecek kişiler tarafından araştırılabilir. Yine de bir büyüden şüphe etmek tek başına hiçbir anlam ifade etmez. Ancak bir medyum doğru bakımları yaptıktan sonra kesin kanaat getirebilir. Ve doğru çalışmalar eşliğinde kullanılan yöntem keşfedilebilir ki bu anlık bir süreç değildir.

Büyüyü anlama üzerine yapılabilecek en mantıklı şey, şüphe duyulan kişinin günden güne olan değişikliklerini gözlemlemektir. Eğer hiçbir sebep olmaksızın kişi her gün daha fazla beklenmedik şekilde davranıyor ise, o kişide bazı manevi değişiklikler olduğuna inanmamak için hiçbir sebep yoktur.

13 Yorumlar

 1. Nizam hocam lütfen bana da bir yardimci olun benim erkek arkadaşım benden ayrılmak istiyor gibi ama biz birbirimizi seviyoruz onun sadece başka dertleri var diye. Biz 4 yıldır sevgiliyiz ve yakında sozlencez onun yakın zamanda işlerinde sorunlar da vardı ve bence o yüzden benle arası açıldı stresten. Ama ben aramızı düzeltmek istiyorum buna uygun büyü yapılır mı? Bir de böyle büyüler yapılan kişilere kötü bir şey olmaz demi ben erkek arkadaşım bana bağlansın ama psikolojik bir zarar olmasın istiyorum bir şey olur mu büyüyle?

  • Rukiye kızım, büyüler sadece zarar verme amacı ile yapıldığında ya da inancımızın tasvip etmediği yöntemlerle yapıldığında zarar verir. Rahmani olarak adlandırdığımız zararsız işlemler, kişilere psikolojik olarak zarar vermez. Rahmani bağlama büyüleri sadece kişinin sevgisini açığa çıkartmak için yapılan masumane işlemlerdir.

 2. Ben büyü yaptırmaktan soğumuştum aslında çünkü 2 kere kandırıldım tamamıyla 2300 liram gitti benim. Biri 27 haziran 2018 tarihinde oldu bana işlemi tamamlamak üzere olduğunu söylyen hoca parayı attığım anda ritüeli bitireceğini söyledi. Ama para attığım gibi her yerden engelledi. Başka medyum olduğunu söyleyen biri de tam bir buçuk ay önce benzer bir şekilde dolandırdı. Benim eşimi bana bağlamak için büyü yapacakalarını söylediler ve paramı alıp telden engel attılar. Artık medyumlara güvenmiyordum ama benim bir ablam medyum nizam var dedi ben bağlama büyüsü yaptırdım memnun kaldım dedi ben bir şans daha vermek istiyorum lütfen ilişkimi kurtarın benim. Ne yapmam gerek söyleseniz yeter nasıl uyguluyorsunuz bağlanma işlemini ne tür aşamalar söz konusu?

  • Burçin kardeşim, öncelikle şunu bilmelisin ki; Hiçbir ruhani işlem ezbere yapılmaz. Yani öyle kafadan bir süreç vermek mümkün değildir. Öncelikle senin, konu hakkında beni detaylıca bilgilendirdirmen gerekir. Eğer bağlama büyüsü yapılması gerekiyor ise, kişinin tüm manevi özellikleri öğrenildikten sonra bir süreç belirlenir.

 3. Hocam lütfen bana bir cevap verin 3 yıldır evli olduğum öncesinde 2 yılda sözlü olduğum eşim artık yüzüme bakmıyor ve son 2 ayda bu hale geldik biz. Ama benim kocam hiç böyle şey yapmazdı başka bayana dönüp bakmazdı bile hatta. Ama şimdi beni sevmiyor gibi hissetsem de sevdiğini de içten içe biliyorum onun aklına biri girdi kesin ya da kayınvaldem yaptı.. buna göre büyü yapılır mı benim kocamla aramı düzeltmek için. Nizam hocam sizin bağlama büyülerinizi çok söylüyorlar duyuyoruz benim durumuma da yapılır mı ?

  • Eğer kocanın gönlünü yeniden kazanmak için her şeyi yaptıysan ve hiçbir sonuç alamadıysan, elbette büyü yoluna başvurarak sonuç almak mümkündür. Konuyu detaylıca bana anlatırsan, daha açık ve net cevaplar ile problemin üzerinde durabiliriz. Bağlama büyüsü pek çok durumda tabii ki uygulanabilir.

 4. kızıma büyü yapıldığından şüpe ediyorum hocam sayfanızdaki tüm yazıları okudum resmen hepsi kızımı işaret ediyor acaba sizinlen konuşsam bana yardımcı olabilirmisiniz ben emin olmak istiyorum öyle bişi varsada bozdurmak istiyorum bir an önce şimdi benim kızım bi çocukla sevgiliydi ama bana hep ana yok ben varmam bu çocuğa uygun zamanda ayrılcam zaten diyodu. Çocuk kızımı kaçırdı sonra biz çok ısrar edince yolladı kızımı, kızım bana diyorki ben evlenmek istiyorum ben aşığım çok seviyorum sizce büyümüdür hocam ne yapmalıyız

  • Büyüler ile standart ruhsal bozukluklar ya da sendromlar bazen birbirine benzeyebilir. Kızınız bir sendroma kapılmış da olabilir, bir büyünün etkisi altında da olabilir. Bunu açıkça anlamanın tek yolu kapsamlı bir bakım yapmaktır. Bunun için de kızınız ile ilgili bazı bilgilere ihtiyaç duyulur. Arayarak konuyu daha detaylı anlatabilirim kardeşim.

 5. Uzaktan bağlama büyüsü yaptırmakla temasla yapılan bağlama büyüsünün etkisi aynı mıdır? Şimdi ben yaptırmak istiyorum ama yüz yüze gelirseniz büyü yapıldığını anliycak diğer türlü de yaptırdığım işlemden yeterli güç almış olur muyum bana bi yardımcı olur musunuz ne yapmam lazım acaba

  • Merhabalar Mert kardeşim. Uzaktan yapılan bağlama büyüleri ile birebir temasla yapılan bağlama büyülerinin etkileri aynı değildir. Birincil elden temas ile yapılanlar daha şiddetlidir. Fakat bu, birebir temasla büyü yapmanın doğru olduğu anlamına gelmez. Yedirilerek ya da içirilerek yapılan büyüler çok ama çok tehlikeli olabilir. Bağlama büyüsü gibi bir işlemi rahmani şekilde yapabilmek için, yedirip içirme yöntemlerine başvurmamak gerekir. Uzaktan yapılması her zaman daha ayarında ve daha temiz sonuç verir. Sizlere tavsiyem, söz konusu bağlama büyüsü gibi işlemler olduğunda; Kesinlikle ve kesinlikle kişilere ne olduğu belli bile olmayan tuhaf şeyler yedirip içirmeyin.

 6. Hocam merhabalar, kocama kara bağlama büyüsü yapıldığını düşünüyorum kaç günlerdir araştırma yapıyorum kocam beni aldatıyor hocam ama hiç böyle şeyler yapacak bir adam değil iki tane de çocuğumuz var ne yapcam bilmiyorum ne olur bana yardım edin hocam

  • Bağlama büyüsü şüphesi ile kişiye yaklaşabilmek için, çoğunlukla kişinin aniden değişmiş olması gerekir. Eğer aranızda daha önce veya sonrasında bir problem olmadıysa, şüphe duymak gayet tabii olasıdır. Durumu anlayabilmem için daha detaylı bilgiyi, beni arayarak ya da whatsapp üzerinden yazarak verebilirsin kardeşim.

Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here