Aşk Büyüsü

Aşk Büyüsü

Tıpkı vücudumuzun olduğu gibi, ruhumuzun da bir kimyası vardır. Her ne kadar modern bilim insan ruhu hakkında çok şey açıklayamıyor olsa da, ruh bilimcilerin bu konu hakkında kanıtlanabilir araştırmaları olduğu gerçeğini unutmamak gerekir. Öyle ki halk ağzı ile büyü yanlış anlaşıldığı gibi, aşk da son derece yanlış anlaşılmıştır. Bazı durumlarda birine karşılıksız sevgi hissetmek öylesine büyük bir acıdır ki, aldığınız her nefes ruhunuzu öldürmese de can çekiştiren bir azaba dönüşür. İşte aşk büyüsü de ruhani sorunlara manevi çözümler üretebilen kadim bir ilmi eylemdir.

Aşk Büyüleri NelerdirNe yazık ki büyü insanların birbirlerine kulaktan dolma bilgiler aracılığı ile sık sık söz ettikleri bir konu olması nedeniyle, üzerinde ciddi miktarda ön yargı barındıran konuların başında gelir. Ayrıca filmlere yanlış şekilde konu edilmesi ve korku hikayelerinin vazgeçilmezi olması da bunu ilmi bir konu olmaktan daha çok madara edilmiş bir ilim haline getirdi. Pekala gerçekte neydi büyü? Onun hakkında doğru bildiklerimiz ne kadar yanlıştı? Medyum Nizam hocanın ağzından, kadim öğretileri sizler için derledik.

Aşk Büyüsü Nedir

Aşk büyüsü en basit haliyle, manevi enerjinin kasten manipüle edilerek hesapta olmayan bir aşkı ortaya çıkartmaya yarayan ilmi ritüeldir. Ne işe yaradığını kavrayabilmek konusunda bir zorluk olmasa da, pek çok kişinin kuşkuları olması çok normaldir. Bu nedenle nasıl işe yaradığı hususunda net bilgi elde edebilmek mühimdir. Büyü konusundaki işleyişi tamamen öğrenebiliyor olmak, bu konu hakkında ciddi ön yargıları olan kişileri saf bilgi ile buluşturacaktır.

Aşk Büyüleri Nasıl YapılırNeredeyse bilinen tüm inançlarda insanın hayatta kalması için gereken somut donanımları dışında, bir de beşinci boyut bir varlığı bulunur. Bu varlığa, bizim inancımızda ruh adı verilir. Ancak buna insani enerji demek de mümkündür. Somut örnekler ile anlatmak gerekirse; Biri ellerinizi ve kollarınızı bağladığında, bağlarınız çözülene dek hareket etmeniz mümkün değildir. Peki, biri ruhunuzu da kısıtlayabilecek manevi bir yöntem biliyor ise ne olur? İşte büyü tam olarak budur. Medyum kelimesinin tam Türkçe karşılığı ise ruh bilimcidir. Fiziksel ya da beyinsel olmayan tüm konular hakkında araştırma ve geliştirme yürüten bu kişiler, insanların manevi enerjilerine kolayca yön verebilme yetisine sahiptir. Aşk büyüsü de insan oğlunun en sık pençesine düştüğü derdi ortadan kaldırmak üzerine kurulu bir eylemsel faaliyettir. Ancak zaman zaman bağlama büyüsü ile karıştırılmaktadır. İki uygulama, birbirinden tamamen farklıdır. Enerjiyi kullanarak kişinin ruhunu ve bilinç altını istenen şekilde manipüle edebilecek tüm yöntemleri kapsamaktadır. Ve bu yöntemleri gerçekleştirmenin yüzlerce yöntemi bulunur.

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır

Gerçekleşmesi imkansız gibi görülmesine rağmen gerçekleşmiş olan durumlara ”büyü gibi” nitelemesi yapılır. Büyü gerçekten de tarif edildiği gibidir. Sadece bu ilmi kusursuz derecede icra edebiliyor olmak yeterli değildir. Ritüeli gerçekleştirebilmek için elde edilmesi gereken materyalleri elde etme aşaması muazzam derecede zordur. Bu sebeple büyü popüler bir ilim değildir.

Aşk Büyüleri Nasıl BozulurEvrende bulunan her nesnenin, insanların hissettiği her duygunun, sesli şekilde ifade edilmiş her fikrin bir enerjisi bulunur. Ancak enerji konusunda da istisnai durumlar vardır. Örneğin bazı dillerin sesli okunuşlarının enerjisi, diğerlerine göre kat ve kat daha fazladır. Bazı duyguların enerjisi, diğerlerine göre çok daha güçlüdür. Ve bazı nesnelerin enerjileri, diğerlerinden yüzlerce kat daha yoğun olabilir. Bu nesneler, ruh bilimciler ve antik çağlardan beri varlığını koruyan tarikatlarca o kadar çok talep edilmişlerdir ki, modern çağda bazılarının nesli neredeyse tükenmiştir.

Bilgiye kolay ulaşmanın çağında yaşıyor olsak bile, elimizdeki bilgi ile ne yapacağımızı bilemediğimiz bir dünyaya doğduğumuzu da bilmek gerekir. Pek çok kişi arzuladığı hayata daha yakın olmak için, sahip olduklarından feragat etmeye hazır beklemektedir. Pek çoğu ise aksine, ne sahip olduklarından vazgeçebilir ne de arzularından vazgeçebilir. İşte aşık etme büyüsü nasıl yapılır sorusunun en basit cevabı budur. Yine de daha net bir cevap için, herkesin merak ettiği o yöntemlerden bazılarını dillendireceğiz.

Aşk İçin Büyü Yapma Yöntemleri
 1. Aşk Büyüsünde Havas İlmi: Havas, bilindiği üzere insanlar dışındaki beşinci boyut varlıklar ile yakından ilgilidir. İnsanüstü nitelikleri olan bazı varlıklar ile yapılan anlaşmalar sonucunda kişinin iradesini kırmak mümkündür. Enerjiye yön vermede sık tercih edilen bir yöntem değildir. Büyüyü havas ile yapan kişi için tehlike arz etmektedir. Bu ilmi kullanarak size istediğinizi verebileceğini iddia eden medyumların çoğu gerçek bile değildir.
 2. Aşk Büyüsünde Antik Ritüeller: Dünyanın hızlı değişmesi ve kaynaklarını hızlı tüketmesi nedeniyle, bu uygulamaları gerçekleştirmek çok zor ve oldukça masraflıdır. Fakat yine de en uygun yöntemler bu yöntemlerdir. Yüzlerce yıldır sürekli olarak kullanılıyor olması, üzerinde edinilen tecrübeli hat safhaya çıkartmıştır. Bu ritüeller genellikle abanoz ağacı, rodyum metali ve safran gibi elde etmesi ya da işlemesi güç olan materyallere ihtiyaç duyar. Ayrıca artık kullanılmayan dilleri de kusursuz şekilde konuşabiliyor olmak gerekmektedir.
 3. Aşk Büyüsünde Maji Yöntemi: Büyüden farklı olarak maji, yıllarca bunun üzerine çalışma yapmış kişilere bir ayrıcalık tanır. Kişiler, enerjilerini sadece yönlendirmek üzerine eğitmişlerdir. Bunun sonucunda da herhangi bir materyale ihtiyaç duymadan kişilerin fikirlerini değiştirebilme yetisine sahiptirler. Büyüye kıyasla çok daha az etkilidir. Ayrıca majide usta hale gelebilmek, onlarca yıl alabilir. Bu ilme vakıf olan medyumların sayısı da oldukça azdır.
 4. Aşk Büyüsünde Tılsımlama Yöntemi: Antik mısırda son derece yaygın olan tılsımlar, simyanın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bazı mühürlerin, doğru işlendiğinde bazı değişikliklere yol açtığı gözlemlenmiş ve bunun sonucunda büyü ile kesişen başka bir ilim ortaya çıkmıştır. Nesneler tılsımlanarak kişide sayısız değişikliklere yol açabilir. Aşk büyüsü uygulamanın bir başka yolu da tılsımlı nesnelerin enerjilerini kullanmaktır.
 5. Aşk Büyüsünde Rahmani Yöntemler: Rahmani yöntemler, dinin yasaklamadığı ve hatta yardımcı olabileceği yöntemleri kapsamaktadır. Sadece dini bütün olmak ve dini bilgiye sahip olmak, bu uygulamaları gerçekleştirmek için yeterli değildir. İslami ilimler hakkında daha fazla bilgiyi gerektirebilir. Çeşitli okumalarla ve temiz niyetler ile uygulandığında oldukça geçerlidir.

Aşk İçin Büyü Yapılmış Kişilerde Büyü Bozma Yolları

Büyü bozma konusunda en etkili yönteme sahip olmak için, büyünün hangi yöntemle yapıldığını bilmek gerekir. Eğer öğrenilmesi mümkün değilse, tüm büyüleri bozmak ya da etkilerini zayıflatmak üzere yapılabilecek bazı uygulamalar bulunur. Bunların en basit olanları, mekan ya da kişideki büyüyü tamamen yok etmese bile etkilerini yok denecek kadar az hale getirebilir. Yine de bu kalıcı olmayacaktır. Zaman ile doğru orantıda büyü, etkilerini yeniden ortaya çıkaracak ve aynı bozma uygulamalarını tekrar etmek gerekecektir. Bu yüzden uzman medyumlardan destek almak çok daha uygun bir yöntemdir.

Vefk İle Enerjiyi YönlendirmekEğer bu konuda medyumlar ile çalışabilecek kadar imkanınız bulunmuyor ise, geçici yöntemleri deneyerek ruhani bütünlüğünüzü koruyabilmeniz mümkündür. Bazı nesnelerin enerjiyi nötr hale getirdiği tüm dünya tarafından kabul edilmiştir. Bu nesneler ile kişinin yaşadığı yeri temizlemesi, ayrıca enerjisel anlamda da temizlemesine olanak sağlayabilir. Maddelerde aşk büyüsü nasıl bozulur sorusunu soranlar için bazı tüyolar şu şekildedir;

Aşk İçin Yapılan Büyüleri Bozma Yöntemleri
 • Aşk Büyülerini Bozmak İçin Tuz: Tuzun toprak elementini sembolize ettiğini düşünebilirsiniz. Modern yapıların topraklanması mümkün olmadığı için, bu yapıların içinde enerjiyi nötrleme üzerine yapılan çalışmalarda tuz kullanılır. Eviniz köşe bucak tuzlu su ile temizlenir ve geçmiş zamandan kalan enerji de toprağa karışırcasına etkisiz hale gelir.
 • Aşk Büyülerini Bozmak İçin Sirke: Tıpkı tuzda olduğu gibi sirke de enerjiyi nötrleme üzerine oldukça etkilidir. Sirkeli su ile evin tüm dolapları, duvarları ve yerleri silindiğinde ruhani rahatlığın geri geldiği henüz ilk günden fark edilebilir.
 • Aşk Büyülerini Bozmak İçin Adaçayı Yaprağı: Geçmiş dönemlerde özellikle şamanlar kurutulmuş adaçayı yaprağını tomarlar haline getirip yakarak uğursuzluğu def edebileceklerine inanırlardı. Yeni dünyada da enerjiyi nötrleme üzerine yapılan çalışmalarda adaçayı yaprağının etkili olduğu ortaya çıktı.
 • Aşk Büyülerini Bozmak İçin Defne Yaprağı: Adaçayında olduğu gibi defne yaprakları yakılarak, dumanı tüm yaşam alanında gezdirilir ve işlemden hemen sonra ev iyice havalandırılır. Bir süreliğine evin enerjisini normale çevirmede etkilidir. Ancak bu yöntemlerin hiçbiri kalıcı sonuç vermeyecektir. Var olan bir problemi geçici olarak ortadan kaldırma üzerine kurulu yöntemlerdir.

Aşk Büyüsü Belirtileri Nelerdir

Büyü belirtileri, büyünün yapılış yöntemleri ile ilişkilendirilmelidir. İsmi her ne kadar aşk büyüsü olsa da bu uygulamayı yapmanın yüzlerce farklı yöntemi olduğunu söylemiştik. Bu nedenle yüzlerce farklı olası belirti de söz konusu edilebilir. Ancak sık uygulanan ya da uygulanması nispeten daha kolay olan yöntemlerin ortaya çıkardığı başlıca belirtilerden söz etmek daha gerçekçidir. Ayrıca bilinmelidir ki, büyülerin etki ve sonuçları da spontane gelişebilir. Manevi bir ilmi kesin detaylar ile taçlandırmak, her zaman mümkün değildir.

Sık uygulanan yöntemlerde ortaya çıkabilmesi muhtemel başlıca belirtiler ise şu şekildedir;

 • Büyülenen kişiler daha sık rüya görmeye başlayabilir. Ancak bu rüyalar rahatsız edici değil, teşvik edicidir. Büyü yaptıran kişinin temiz niyetlerini görebilir ve bunu normalden daha ciddi şekilde hissedebilir.
 • Büyülenen kişilerin hayata karşı bakış açısı pozitif açıda değişebilir. Klasik aşık olma belirtileri görülebilir. Yani kişi hayata karşı daha istekli ve daha hareketli bir tavır takınma halinde olabilir.
 • Büyü yapılan kişi, daha önce hiç düşünmese bile tek bir kişiye karşı inanılmaz derecede istekli, hassas ve şehvet dolu hale gelecektir.
 • Doğru biliniyor olsa da aşk büyüsü yapılan kişilerin kara büyü belirtileri yaşaması mümkün değildir. Kara büyüler ile de kişileri aşık etmek mümkündür ancak bu yöntem neredeyse kimse tarafından tercih edilmediği için, bu belirtileri söz konusu etmeye lüzum yoktur. Yani büyü yapılan kişinin zarar görmesi gibi bir durum hesaba katılmamalıdır.

Aşk İçin Yapılan Büyüler Nasıl Etki Eder?

Büyünün türüne ya da çeşidine göre kişide etkilerin şiddeti değişebilir. Bazı uygulamalar aralıksız 41 gün boyunca yapılırken, bazıları sadece bir kere tekrar edilir. Bu arada bulunan 7 gün, 14 gün ya da 21 gün gibi ritüel süreleri de bulunmaktadır. Sürekli tekrar eden uygulamalarda aşk büyüsü etkileri daha şiddetli seyir etmektedir.

Manevi Enerjiye Yön Verme SanatıŞiddeti ne kadar büyük olursa olsun, büyü hakkında ortalamanın üzerinde bilgisi olmayan kişiler tarafından bunun büyü olma ihtimali değerlendirilmez. Doğal sürece yakın fakat doğal süreçten daha hızlı seyir eder. Bu da çevre tarafından şüphe uyandırmaz. Ayrıca büyülenen kişinin rahatsız değil mutlu olması da, kimse tarafından garip karşılanmayacak bir durumdur.

Maddeler halinde aşk büyülerinin etkileri ise şu şekildedir;

 • Büyülenen kişi sürekli olarak büyülemiş olan kişiyi arzu eder.
 • Arzu etme hali yoğun yaşandığı için sürekli olarak aramak ya da birlikte olmak ister.
 • Büyülenen kişi, büyüyü yaptıran kişiye karşı saf ve temiz duygular besler.
 • Büyülenen kişinin niyeti daima ciddi, tavırları ise daima koruyucudur.
 • Büyülenen kişi, büyüyü yaptıran kişinin sözünden asla çıkmak istemez.

Büyüyle Aşık Olmuş Kişiler Nasıl Anlaşılır?

Birinde aşk büyüsü olup olmadığını anlamanın en iyi yolu, elbette uzman bir medyum aracılığı ile bakım yaptırmaktır. Ancak bunun dışında kendi kendinize uygulayabileceğiniz yollar da bulunmaktadır. Büyülendiği düşünülen kişiyi bir bağımlı gibi değerlendirebilirsiniz. Büyü yapılan kişiyi, büyüyü yaptırdığını düşündüğünüz kişiden bir süre uzak tuttuğunuzda (tutabilirseniz) kişide soğuma belirtileri ortaya çıkıyor ise büyü söz konusu olabilir.

Ya da eğer kişinin yaşadığı eve erişiminiz varsa, klasik büyü bozma yöntemleri uygulanarak kişinin davranış ya da duygu durumunda bir değişiklik olup olmadığını gözlemleyebilirsiniz. Yukarıda bahsettiğimiz tuz ve sirke gibi yöntemler, kişinin yaşadığı evde denenebilir. Bunlar geçici yöntemler olduğu için, kişide değişiklik görülse bile bu değişikliklerin geçici olacağını unutmamak gerekir.

Bunlar dışında birinde büyü olup olmadığını anlamanın en iyi yolu, kişileri doğru şekilde gözlemlemektir. Hikaye en başından beri biliniyor ise, tüm taşlar yerine oturana dek üzerinde düşünülebilir. Aniden ortaya çıkan sevgi durumu, normal bir ilişkiye kıyasla çok daha fazla istekli olma durumu, partner tarafından sürekli olarak manipüle edilebiliyor olma durumu gibi gerçek dışı pek çok durum şüphe duymak için yeterli olabilir.

Büyünün Tutma Süresi Ne Kadardır?

Büyü yapıldığı andan itibaren enerjisini evrende yol almak üzere serbest bırakır. Kişiye ulaşması ve kişide bazı etkilere yol açması ise zaman alır. Ne kadar zaman alacağı, ortaya çıkan enerjinin şiddetine bağlıdır. Elbette ortaya çıkan enerjinin şiddeti, büyüyü yapan medyumun yeteneğine ve uyguladığı işleme bağlıdır.

Bu etkenler dışında, kişinin manevi iradesi de etkiler arasındadır. Kişiye daha önce koruma amaçlı büyüler yapıldıysa, bu büyülerin etkileri kırılmadan önce işlem yapılması mümkün olmayabilir. Belirleyici etkenlerin çok sayıda olması nedeniyle büyünün tutma süresi ile ilgili kesin rakamlardan söz etmek mümkün değildir. Önce kişiye bakım yapılır ve kişinin genel olarak özellikleri belirlenir. Ancak bundan sonra büyünün aşk büyüsü tutma süresi hakkında danışılan medyum doğru bilgiyi verebilir.

Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here